Студенту 6 курсу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЇ»

для СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДНМУ

В 2017-2018 навчального року

 

Тема практичних занять Місце проведен
1 Дефіцитні анемії у дітей. Гіпопластичні та апластичніи анемії. ДТМО
2 Постгеморагічні анемії. Гемолітичні анемії. ДТМО
3 Гемобластози у дітей. ДТМО
4 Геморагічні захворювання у дітей. ДТМО
5 Цукровий діабет у дітей. ДТМО
6 Захворювання щитовидної залози у дітей. ДТМО
7 Захворювання гіпоталамо — гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей. ДТМО
8 Уроджені (первинні) імунодефіцитні стани у дітей. Набуті (вторинні) імунодефіцитні стани у дітей. ДТМО
9 Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці. Оцінка стану немовлят із жовтяницею та низькою вагою на етапі первинної медичної допомоги. ДТМО
10 Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Оцінка стану дитини з лихоманкою, кашлем, болем у горлі на етапі надання первинної медичної допомоги. Оцінка стану дитини з болем у вусі на етапі надання первинної медичної допомоги. ДТМО
11 Організація невідкладної допомоги дітям в амбулаторних умовах. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. Оцінка стану дитини із судомами, розладами дихання на етапі надання первинної медичної допомоги. ДТМО
12

 

Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості. Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі. ДТМО

 

13

 

Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності у дітей.

Надання невідкладної допомоги при  пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс – синдромі.

ДТМО
14 Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії. ДТМО
15 Невідкладна допомога при гострій затримці сечі. Надання невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності у дітей. ДТМО
16 Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі. Курація хворих та написання історії хвороби. ДТМО
17 Підсумковий модульний контроль ДТМО

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 6,3 академічних години.

Практичні заняття починаються о 800, закінчуються о 1310 (перерва 1000 – 1030).

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                               І.Г. Самойленко

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ»

для СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДНМУ

В 2017-2018 навчального року

Тема практичних занять Місце проведен
1 Менінгококова інфекція. ДТМО
2 Поліомієліт. ДТМО
3 Ентеровірусна інфекція. ДТМО
4 Грип, парагрип. ДТМО
5 Аденовірусна, респіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекція. ДТМО
6 ВІЛ / СНІД (пневмоцистна, кандидозна, криптококозна інфекція). ДТМО
7 TORCH — інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна, герпетична інфекція). ДТМО
8 Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей. ДТМО

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 5,6 академічних годин.

Практичні заняття починаються о 800, закінчуються о 1230(перерва 1000 – 1020).

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко