Студенту 6 курсу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЇ»

для СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДонНМУ

В 2016-2017 навчального року

 

Тема практичних занять Місце проведення
1 Дефіцитні анемії у дітей. ДТМО
2 Гіпопластичні та апластичніи анемії. ДТМО
3 Постгеморагічні анемії. ДТМО
4 Гемолітичні анемії. ДТМО
5 Гемобластози у дітей. ДТМО
6 Геморагічні захворювання у дітей. ДТМО
7 Цукровий діабет у дітей. ДТМО
8 Захворювання щитовидної залози у дітей. ДТМО
9 Захворювання гіпоталамо — гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей. ДТМО
10 Уроджені (первинні) імунодефіцитні стани у дітей. ДТМО
11 Набуті (вторинні) імунодефіцитні стани у дітей. ДТМО
12 Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості. ДТМО
13 Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі. ДТМО
14 Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності у дітей.  
15 Надання невідкладної допомоги при  пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс – синдромі. ДТМО
16 Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії. ДТМО
17 Невідкладна допомога при гострій затримці сечі. Надання невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності у дітей. ДТМО
18 Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі. Курація хворих та написання історії хвороби. ДТМО
19 Підсумковий модульний контроль ДТМО

 Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 5,6 академічних годин.

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1300 (перерва 1000 – 1020).

 В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                               І.Г. Самойленко

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ»

для СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДонНМУ

В 2016-2017 навчального року

Тема практичних занять Місце проведен
1 Менінгококова інфекція. ДТМО
2 Поліомієліт. ДТМО
3 Ентеровірусна інфекція. ДТМО
4 Грип, парагрип. ДТМО
5 Аденовірусна, респіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекція. ДТМО
6 ВІЛ / СНІД (пневмоцистна, кандидозна, криптококозна інфекція). ДТМО
7 TORCH — інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна, герпетична інфекція). ДТМО
8 Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей. ДТМО

 Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 5,6 академічних годин.

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1300(перерва 1000 – 1020).

 В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЇ»

для СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ ПЕДІАТРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДонНМУ

в XI-XII семестрі  2016-2017 навчального року

Тема практичних занять Місце проведен
1 Диференційна діагностика синдрому кашлю у дітей. ДТМО
2 Бронхіти, підходи до лікування. ДТМО
3 Диференційна діагностика пневмонії  у дітей. ДТМО
4 Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей. ДТМО
5 Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі. ДТМО
6 Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей різного віку. Формування попереднього клінічного діагнозу. ДТМО
7 Визначення лікувальної тактики при бронхіальній астмі. ДТМО
8 Диференційна діагностика хронічних бронхолегеневих захворювань у дітей. ДТМО
9 Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. ДТМО
10 Запальні захворювання серця (гостра ревматична лихоманка, неревматичний кардит, інфекційний ендокардит). Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності. ДТМО
11 Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. ДТМО
12 Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс – синдромі. ДТМО
13  Незапальні  захворювання серця (вроджені та набуті вади серця, кардіоміопатії). ДТМО
14  Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та  системних васкулитів у дітей. ДТМО
15 Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. ДТМО
16 Ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити. ДТМО
17 Диференційна діагностика синдрому артеріальної гіпо- та гіпертензії у дітей та підлітків. ДТМО
18 Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та 12-палої кишки у дітей. ДТМО
19 Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи  у дітей. ДТМО
20 Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії. ДТМО
21 Диференційна діагностика  функціональних  та органічних захворювань кишківника у дітей. ДТМО
22 Неспецифічний виразковий коліт. ДТМО
23 Диференційна діагностика синдрому діареї та закрепу у дітей. ДТМО
24 Захворювання підшлункової залози. ДТМО
25 Первинний та вторинний синдром порушення кишкового всмоктування, діагностика та визначення лікувальної тактики. ДТМО
25 Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. ДТМО
26 Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. ДТМО
27 Диференційна діагностика спадкових захорювань сечової системи у дітей. ДТМО
28 Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей. ДТМО
29 Диференційна діагностика цукрового діабету у дітей, його ускладнень. ДТМО
30 Диференційна діагностика патології щитовидної залози у дітей. ДТМО
31 Диференційна діагностика патології надниркової залози у дітей. ДТМО
32 Диференційна діагностика порушень росту, статевого розвитку у дітей. ДТМО
33 Диференційна діагностика різних форм ожиріння у дітей та підлітків. ДТМО
34 Принципи дієтичної та медикаментозної корекції ожиріння. Метаболічний синдром у підлітків  
35 Диференційна діагностика анемій у дитячому віці. ДТМО
36 Принципи лікування анемій. ДТМО
37 Диференційна діагностика геморагічного синдрому. Надання невідкладної допомоги. ДТМО

 

38 Диференційна діагностика лімфопроліферативного синдрому та мієлопроліферативних захворювань  у дітей. ДТМО
39 Диференційна діагностика внутрішньоутробних інфекцій, пологових уражень нервової системи та синдрому дихальних розладів у новонароджених дітей, у недоношених включно. ДТМО
40 Диференційна діагностика геморагічного синдрому у новонароджених дітей. ДТМО
41 Диференційна діагностика жовтяниць новонароджених. ДТМО
42 Диференційна діагностика  гнійно-запальних захворювань у новонароджених. ДТМО
43 Сепсис новонародженого.  
44  Організація роботи лікаря-педіатра в поліклініці. Види роботи. ДТМО
45 Диспансерне спостереження за новонародженими дітьми в умовах поліклініки ДТМО
46 Інтегроване ведення хвороб у дітей віком від 2 місяців до 5 років. ДТМО
47 Імунопрофілактика інфекційних захворювань. Календар щеплень. ДТМО
48 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією органів дихання та алергічних захворювань. ДТМО
49 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією серцево-судинної системи ДТМО
50 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією травної системи. ДТМО
51 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією сечової системи. ДТМО
52 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією кістково-м’язової та системи кровообігу. ДТМО
53 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією ендокринної. ДТМО
54 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією кровотворної систем. ДТМО
55 Організація невідкладної допомоги дітям в умовах поліклініки. ДТМО
56 Принципи розрахування та складання добового раціону дітей раннього віку ДТМО
57 Природне вигодовування дітей першого року життя ДТМО
58 Штучне вигодовування дітей першого року життя. Змішане вигодовування дітей першого року життя ДТМО
59 Харчування дітей старше одного року. Вигодовування недоношених новонароджених та з білково-енергетичною недостатністю. Харчування дітей з соматичною патологією ДТМО
60 Підсумковий модульний контроль. ДТМО

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 5,7 академічних годин.

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1255 (перерва 1000 – 1025).

 В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ»

для СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ ПЕДІАТРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДонНМУ              в XI-XII семестрі  2016-2017 навчального року

 

Тема практичних занять Місце проведен
1 Диференційна діагностика ГКІ у дітей. ДТМО
2 Невідкладні стани при ГКІ. Діагностика, невідкладна допомога. ДТМО
3 Організація стаціонару на дому хворим з ГКІ. ДТМО
4 Диференційна діагностика ВГ у дітей раннього віку. Гостра печінкова недостатність при ВГ у дітей. ДТМО
5 Диференційна діагностика менінгококової інфекції та менінгітів різної етіології у дітей. Діагностика та невідкладна допомога. ДТМО
6 Диференційна діагностика енцефалітів, поліомієліту та поліомієлітоподібних захворювань у дітей. ДТМО
7 Невідкладні стани при інфек­ційних захворюваннях нервової системи у дітей. Діагностика, невідкладна допомога. ДТМО
8 Диференційна діагностика ВІЛ- інфекції у дітей. ДТМО
9 Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей. Анафілактичний шок. Діагностика, невідкладна допомога. ДТМО
10 Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом екзантеми у дітей. ДТМО
11 Диференційна діагностика інфекційних захворювань із синдромом ангіни та дифтерії мигдаликів у дітей. ДТМО
12 Диференційна діагностика коклюшу у дітей раннього віку. Невідкладна допомога при апное. ДТМО
13 Диференційна діагностика паротитної інфекції, інфекційного мононуклеозу у дітей. ДТМО
14 Диференційна діагностика ГРВІ у дітей. Невідкладна допомога при гіпертермічному та судомному синдромі. ДТМО
15 Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом ГСЛТ та дифтерійного крупу у дітей. Невідкладна допомога Організація стаціонару на дому хворим з ГРВІ. ДТМО

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 6,0 академічних годин.

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1325 (перерва 1000 – 1025).

 В.о. зав.кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

Питання для підсумкового модульного контролю для студентів 6 курсу (лікувальна справа)

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ (Хвороби системи крові, ендокринної системи, імунної системи у дітей, невідкладні стани в педіатрії).

 1. Визначення поняття анемiї. Класифiкацiя анемiй у дiтей.
 2. Залiзодефiцитнi анемiї у дiтей. Причини виникнення, клiнiка, дiагностика, диференцiальна дiагностика.
 3. Лiкування та профілактика залiзодефiцитної анемiї у дітей.
 4. Хронiчна постгеморагiчна анемiя у дітей. Етiологiя, патогенез, дiагностика. Невiдкладна допомога при кровотечах.
 5. Лейкемії у дiтей. Причини виникнення.Класифiкацiя лейкемій. Її зв’язок зi схемою кровотворення.
 6. Клiнiчнi варiанти перебiгу, діагностика та диференціальна діагностика гострої лiмфобластної лейкемії у дітей.
 7. Програми лiкування лейкемій у дітей (гострої лiмфобластної лейкемії, гострої мієлоїдної лейкемії, хронічної мієлоїдної лейкемії). Цитостатики. Класифiкацiя лiкувальних засобiв, що застосовуються як цитостатики. Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені, віддалені).
 8. Класифiкацiя гемобластозів. Лiмфогрануломатоз у дітей. Етiологiя, патогенез, стадії захворювання (по Анн-Арбор).
 9. Дiагностика, диференцiальна дiагностика лiмфогрануломатозу у дітей з іншими лімфаденопатіями, лімфаденітами; гемобластозами.
 10. Клiнiка, лiкування, прогноз лімфогранульоматозу у дітей. Невідкладна допомога при синдромі стискання верхньої порожнистої вени.
 11. Поняття про геморагiчнi дiатези. Класифікація.
 12. Гемофілія А та В. Етiологiя, патогенез, клініка, діагностика. Прогноз у дітей.
 13. Замiсна терапiя при наданні невiдкладної допомоги хворим на гемофiлiю. Антигемофiльнi препарати (концентрати факторів згортання крові, СЗП) та їх застосування.
 14. Геморагiчний васкулiт у дітей. Етiологiя, патогенез, клінічні форми, дiагностика диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.
 15. Тромбоцитопенiчна пурпура у дітей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, прогноз. Невiдкладна допомога при кровотечах.
 16. Цукровий дiабет у дiтей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування, критерiї компенсацiї цукрового діабету у дітей.
 17. Особливостi перебiгу цукрового діабету в ранньому та підлітковому віці.
 18. Режим iнсулiнотерапiї цукрового дiабету у дiтей. Препарати інсулiну.
 19. Особливостi дiєти при компенсованому та некомпенсованому цукровому дiабеті у дiтей.
 20. Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідкладна допомога.
 21. Гiпоглiкемiчна кома у дiтей. Причини виникнення, клініка, діагностика, невідкладна допомога.
 22. Диференціальна діагностика гіперглікемічної та гiпоглiкемiчної ком у дітей.
 23. Порушення росту у дітей. Гiпофiзарний нанiзм. Причини, клiнiка, диференціальний дiагноз. Лiкування та прогноз.
 24. Ожирiння у дiтей. Причини, клiнiчнi форми.
 25. Принципи комплексного лiкування різних клінічних форм ожирiння у дiтей. Профілактика.
 26. Автоімунний тиреоідит у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.
 27. Дифузний токсичний зоб у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференцiальний дiагноз. Лiкування. Прогноз.
 28. Ендемiчний зоб у дітей. Причини, клiнiка, дiагностика, лiкування, профілактика.
 29. Гiпотиреоз у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, рання діагностика. Лiкування, прогноз.
 30. Клініка та дiагностика вродженого гiпотиреозу у дiтей. Лiкування. Прогноз.
 31. Клініка та діагностика адрено-генітального синдрому у дітей. Лiкування. Невiдкладна допомога при сiльвтрачаючiй формi адрено-генiтального синдрому.
 32. Порушення статевого розвитку у хлопчиків і дівчаток. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 33. Диференцiальна дiагностика варiантiв iнтерсексуалiзму. Методи дослiдження. Принципи лiкування.
 34. Уроджені (первинні) імунодефіцитні стани у дітей та набуті (вторинні) імунодефіцитні стани у дітей.
 35. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості.
 36. Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі.
 37. Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності у дітей.
 38. Надання невідкладної допомоги при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс – синдромі.
 39. Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії.
 40. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі.
 41. Надання невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності у дітей.
 42. Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі.

Дитячі інфекційни хвороби.

 1. Менінгококова інфекція. Клінічні форми. Особливості перебігу у дітей 1-го року життя. Диференційна діагностика менінгококцемії. Лікування. Профілактика.
 2. Інфекційно-токсичний шок при менінгококцемії. Діагностика. Невідкладна допомога.
 3. Бактеріальні та вірусні менінгіти у дітей. Клінічні особливості в залежності від віку дитини. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 4. Енцефаліти у дітей. Етіологічна структура. Клінічні особливості. Лабораторна та інструментальна діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 5. Набряк-набухання головного мозку при менінгітах та енцефалітах у дітей. Діагностика. Невідкладна допомога.
 6. Поліомієліт. Клінічні форми. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 7. Ентеровірусна інфекція. Клінічні форми. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 8. Грип. Клінічний перебіг. Особливості у дітей раннього віку. Ускладнення. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. Невідкладна допомога при гіпертермічному та судомному синдромі.
 9. Грип пандемічний. Особливості епідеміології та клініки на сучасному етапі. Ускладнення. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 10. Парагрип. Особливості клінічних проявів. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 11. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт (ГСЛТ) при ГРВІ у дітей. Діагностика. Диференційна діагностика зі справжнім крупом. Невідкладна допомога.
 12. Респіраторно-синцитіальні інфекції у дітей. Особливості клінічних проявів. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.
 13. Аденовірусна інфекція. Особливості перебігу у дітей раннього віку. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 14. ВІЛ-інфекція / СНІД у дітей. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 15. TORCH-інфекції: токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірусна інфекція, герпетична інфекція. Клінічні прояви вроджених та набутих форм в залежності від шляху та термінів зараження. Лабораторна діагностика гострих, реактивованих та латентних форм. Принципи лікування та профілактики.
 16. Імунопрофілактика дитячих інфекційних хвороб. Організація профілактичних щеплень дітям. Протипоказання до вакцинації. Поствакцинальні реакції та ускладнення, їх діагностика та лікування.
 17. Анафілактичний шок при щепленні. Діагностика, невідкладна допомога.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

І. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень

 1. Загальноклінічний аналіз крові
 2. Загальноклінічний аналіз сечі
 3. Аналіз сечі за Зимницьким
 4. Аналіз сечі за Нечипоренком
 5. Аналіз сечі на діастазу
 6. Загальний аналіз калу
 7. Білок крові та його фракції, гостро фазові показники
 8. Глюкоза крові
 9. Електроліти крові
 10. Ліпідний профіль крові
 11. Лужна фосфатаза крові
 12. Трансамінази крові
 13. Креатинін, сечовина крові
 14. Загальний білірубін крові та його фракції, аналізувати криву Полачека
 15. Коагулограма
 16. Аналіз плевральної рідини
 17. Аналіз синовіальної рідини
 18. Загальний аналіз харкотиння
 19. Загальний імунологічний профіль крові
 20. Серологічні реакції при автоімунних захворюваннях
 21. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень
 22. Променеве дослідження ЦНС, органів грудної та черевної порожнини, сечової системи.
 23. Дослідження функції зовнішнього дихання
 24. Електрокардіографія
 25. Ендоскопічне дослідження бронхів
 26. Ендоскопічне дослідження травного тракту
 27. Ехокардіографія
 28. Променеве дослідження кісток та суглобів
 29. Променеве дослідження ЦНС
 30. Туберкулінодіагностика
 31. Фракційне дослідження шлункового соку, жовчі та рН-метрія шлунку

ІІ. Медичні маніпуляції

 1. Проводити реєстрацію ЕКГ
 2. Проводити ін’єкції лікарських речовин
 3. Вимірювати артеріальний тиск
 4. Проводити катетеризацію сечового міхура м’яким зондом
 5. Виконувати плевральну пункцію
 6. Виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця
 7. Визначати групи крові, резус-належність

ПІД ЧАС ПМК

І. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень

1.Загальний аналіз крові

 1. Загальний аналіз сечі
 2. Загальний аналіз ліквору
 3. Копрограма
 4. Серологічні реакції при інфекційних захворюваннях
 5. Бактеріологічне дослідження біологічних рідин та виділень
 6. Імунологічні маркери інфекційних захворювань
 7. Білірубін крові та його фракції
 8. Лужна фосфатаза, тимолова проба, трансамінази крові
 9. Надання допомоги при невідкладних станах:
 10. Дифтерійний круп
 11. Апное при коклюші
 12. Інфекційно-токсичний шок при менінгококовій інфекції
 13. Набряк-набухання головного мозку при менінгітах та енцефалітах
 14. Токсико-ексикоз при гострих кишкових інфекціях
 15. Нейротоксикоз при гострих кишкових інфекціях
 16. Гостра печінкова недостатність при вірусних гепатитах
 17. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт при ГРВІ
 18. Гіпертермічний синдром при грипі
 19. Фебрильні судоми при грипі
 20. Анафілактичний шок при щепленні

Теоретичні питання до підсумкового модульного контролю для студентів 6 курсу (педіатрія)

МОДУЛЮ 4. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ (хвороби системи крові, ендокринної системи, імунної системи у дітей, невідкладні стани в педіатрії, курація здорових та хворих  дітей в умовах поліклініки). ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ. ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

1.Визначення поняття анемiї. Класифiкацiя анемiй у дiтей.

2.Залiзодефiцитнi анемiї у дiтей. Причини виникнення, клiнiка, дiагностика, диференцiальна дiагностика.

3.Лiкування та профілактика залiзодефiцитної анемiї у дітей.

4.Хронiчна постгеморагiчна анемiя у дітей. Етiологiя, патогенез, дiагностика. Невiдкладна допомога при кровотечах.

5.Лейкемії у дiтей. Причини виникнення.Класифiкацiя лейкемій. Її зв’язок зi схемою кровотворення.

6.Клiнiчнi варiанти перебiгу, діагностика та диференціальна діагностика гострої лiмфобластної лейкемії у дітей.

7.Програми лiкування лейкемій у дітей (гострої лiмфобластної лейкемії, гострої мієлоїдної лейкемії, хронічної мієлоїдної лейкемії). Цитостатики. Класифiкацiя лiкувальних засобiв, що застосовуються як цитостатики. Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені, віддалені).

8.Класифiкацiя гемобластозів. Лiмфогрануломатоз у дітей. Етiологiя, патогенез, стадії захворювання (по Анн-Арбор).

9.Дiагностика, диференцiальна дiагностика лiмфогрануломатозу у дітей з іншими лімфаденопатіями, лімфаденітами; гемобластозами.

10.Клiнiка, лiкування, прогноз лімфогранульоматозу у дітей. Невідкладна допомога при синдромі стискання верхньої порожнистої вени.

11.Поняття про геморагiчнi дiатези. Класифікація.

12.Гемофілія А та В. Етiологiя, патогенез, клініка, діагностика. Прогноз у дітей.

13.Замiсна терапiя при наданні невiдкладної допомоги хворим на гемофiлiю. Антигемофiльнi препарати (концентрати факторів згортання крові, СЗП) та їх застосування.

14.Геморагiчний васкулiт у дітей. Етiологiя, патогенез, клінічні форми, дiагностика диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.

15.Тромбоцитопенiчна пурпура у дітей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, прогноз. Невiдкладна допомога при кровотечах.

16.Цукровий дiабет у дiтей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування, критерiї компенсацiї цукрового діабету у дітей.

17.Особливостi перебiгу цукрового діабету в ранньому та підлітковому віці.

18.Режим iнсулiнотерапiї цукрового дiабету у дiтей. Препарати інсулiну.

19.Особливостi дiєти при компенсованому та некомпенсованому цукровому дiабеті у дiтей.

20.Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

21.Гiпоглiкемiчна кома у дiтей. Причини виникнення, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

22.Диференціальна діагностика гіперглікемічної та гiпоглiкемiчної ком у дітей.

23.Порушення росту у дітей. Гiпофiзарний нанiзм. Причини, клiнiка, диференціальний дiагноз. Лiкування та прогноз.

24.Ожирiння у дiтей. Причини, клiнiчнi форми.

25.Принципи комплексного лiкування різних клінічних форм ожирiння у дiтей. Профілактика.

26.Автоімунний тиреоідит у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.

27.Дифузний токсичний зоб у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференцiальний дiагноз. Лiкування. Прогноз.

28.Ендемiчний зоб у дітей. Причини, клiнiка, дiагностика, лiкування, профілактика.

29.Гiпотиреоз у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, рання діагностика. Лiкування, прогноз.

30.Клініка та дiагностика вродженого гiпотиреозу у дiтей. Лiкування. Прогноз.

31.Клініка та діагностика адрено-генітального синдрому у дітей. Лiкування. Невiдкладна допомога при сiльвтрачаючiй формi адрено-генiтального синдрому.

32.Порушення статевого розвитку у хлопчиків і дівчаток. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

33.Диференцiальна дiагностика варiантiв iнтерсексуалiзму. Методи дослiдження. Принципи лiкування.

34.Уроджені (первинні) імунодефіцитні стани у дітей та набуті (вторинні) імунодефіцитні стани у дітей.

35.Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості.

36.Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі.

37.Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності у дітей.

38.Надання невідкладної допомоги при  пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс – синдромі.

39.Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії.

40.Невідкладна допомога при гострій затримці сечі.

41.Надання невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності у дітей.

42.Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі.

 1. Перевага природного вигодовування.
 2. Значення годування груддю для здоров’я дитини та матері.
 3. Кількісний і якісний склад материнського молока.
 4. Імунобіологічна роль материнського молока.
 5. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.
 6. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування дітей, які перебувають на природному вигодовуванні.
 7. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при природному вигодовуванні.
 8. Особливості вигодовування недоношених новонароджених.
 9. Поняття про «вільне вигодовуванні», його форми і показання для призначення.
 10. Поняття штучного вигодовування немовлят.

53.Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко.

 1. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності.
 2. Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні.
 3. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні.
 4. Режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю.
 5. Форми і ступені гіпогалактії (первинна, вторинна, рання і пізня). Профілактика гіпогалактії і маститу.
 6. Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування.
 7. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування.
 8. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні.
 9. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.
 10. Потреба дітей старших одного року в білках, жирах, вуглеводах та калоріях

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 5.

Дитячі інфекційни хвороби.

 1. Менінгококова інфекція. Клінічні форми. Особливості перебігу у дітей 1-го року життя. Диференційна діагностика менінгококцемії. Лікування. Профілактика.
 2. Інфекційно-токсичний шок при менінгококцемії. Діагностика. Невідкладна допомога.
 3. Бактеріальні та вірусні менінгіти у дітей. Клінічні особливості в залежності від віку дитини. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 4. Енцефаліти у дітей. Етіологічна структура. Клінічні особливості. Лабораторна та інструментальна діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 5. Набряк-набухання головного мозку при менінгітах та енцефалітах у дітей. Діагностика. Невідкладна допомога.
 6. Поліомієліт. Клінічні форми. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 7. Ентеровірусна інфекція. Клінічні форми. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 8. Грип. Клінічний перебіг. Особливості у дітей раннього віку. Ускладнення. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. Невідкладна допомога при гіпертермічному та судомному синдромі.
 9. Грип пандемічний. Особливості епідеміології та клініки на сучасному етапі. Ускладнення. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 10. Парагрип. Особливості клінічних проявів. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 11. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт (ГСЛТ) при ГРВІ у дітей. Діагностика. Диференційна діагностика зі справжнім крупом. Невідкладна допомога.
 12. Респіраторно-синцитіальні інфекції у дітей. Особливості клінічних проявів. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.
 13. Аденовірусна інфекція. Особливості перебігу у дітей раннього віку. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 14. ВІЛ-інфекція / СНІД у дітей. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
 15. TORCH-інфекції: токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірусна інфекція, герпетична інфекція. Клінічні прояви вроджених та набутих форм в залежності від шляху та термінів зараження. Лабораторна діагностика гострих, реактивованих та латентних форм. Принципи лікування та профілактики.
 16. Імунопрофілактика дитячих інфекційних хвороб. Організація профілактичних щеплень дітям. Протипоказання до вакцинації. Поствакцинальні реакції та ускладнення, їх діагностика та лікування.
 17. Анафілактичний шок при щепленні. Діагностика, невідкладна допомога.

І. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень

 1. Загальноклінічний аналіз крові
 2. Загальноклінічний аналіз сечі
 3. Аналіз сечі за Зимницьким
 4. Аналіз сечі за Нечипоренком
 5. Загальний аналіз калу
 6. Білок крові та його фракції, гострофазові показники
 7. Глюкоза крові
 8. Електроліти крові
 9. Ліпідний профіль крові
 10. Лужна фосфатаза крові
 11. Трансамінази крові
 12. Креатинін, сечовина крові
 13. Коагулограма
 14. Аналіз плевральної рідини
 15. Загальний аналіз харкотиння
 16. Загальний імунологічний профіль крові
 17. Серологічні реакції при аутоімунних захворюваннях
 18. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень
 19. Променеве дослідження ЦНС, органів грудної та черевної порожнини, сечової системи.
 20. Дослідження функції зовнішнього дихання
 21. Електрокардіографія
 22. Ендоскопічне дослідження бронхів
 23. Ендоскопічне дослідження травного тракту
 24. Ехокардіографія
 25. Променеве дослідження кісток та суглобів
 26. Туберкулінодіагностика
 27. Фракційне дослідження шлункового соку, жовчі та рН-метрія шлунку

ІІ. Медичні маніпуляції

 1. Проводити реєстрацію ЕКГ
 2. Проводити ін’єкції лікарських речовин
 3. Вимірювати артеріальний тиск
 4. Проводити катетеризацію сечового міхура м’яким зондом
 5. Виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця
 6. Визначати групи крові, резус-належність
 7. Промивати шлунок, кишечник
 8. Проводити первинний туалет новонародженого

 ІІІ. Надання допомоги при невідкладних станах

 1. Гостра дихальна недостатність
 2. Гостра серцева недостатність
 3. Напад пароксизмальної тахікардії
 4. Гіпертензивна криза
 5. Асфіксія
 6. Непритомність
 7. Колапс
 8. Гостра печінкова недостатність
 9. Гостра ниркова недостатність
 10. Шлунково-кишкова кровотеча

ІІІ. Надання допомоги при невідкладних станах

 1. Астматичний статус
 2. Гостра дихальна недостатність
 3. Гостра серцева недостатність
 4. Напад пароксизмальної тахікардії
 5. Морган’ї-Адамс-Стокс синдром
 6. Гіпертензивна криза
 7. Колапс
 8. Гостра печінкова недостатність
 9. Гостра ниркова недостатність
 10. Шлунково-кишкова кровотеча