Студенту 4 курсу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЯ»

для СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДонНМУ

В 2016-2017 навчального року

 

Тема практичних занять Місце проведе
1 Фізичний і нервово-психічний розвиток дітей. Новонароджена дитина. Методика клінічного обстеження дітей. ДТМО
2 Вигодовування та харчування здорових дітей. Хронічні розлади харчування у дітей раннього віку. Рахіт і його вплив на формування зубощелепної системи. ДТМО
3 Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, сечової системи у дитячому віці. ДТМО
4 Найбільш поширені серцево-судинні захворювання у дітей. Геморагічні діатези у дітей. ДТМО
5 Підсумковий модульний контроль. ДТМО

 

 

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 5,0 академічних годин.

 

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1240 (перерва 1000 – 1025).

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»

для СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДонНМУ

В VІ СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

 

з/п

Тема П.І.Б. лектора
1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину. Медичний догляд за дітьми. Особливості вигодовування та харчування дітей. Анатомо – фізіологічні особливості шкіри, підшкірно – жирової клітковини, лімфатичної та кісткової систем, кишкового тракту та захворювання, що найбільш часто зустрічаються. Рахіт. Захворювання шлунково – кишкового тракту. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

2. Анатомо – фізіологічні особливості органів дихання. Бронхіт. Пневмонія. Бронхіальна астма. Анатомо – фізіологічні особливості Анатомо – фізіологічні особливості серцево – судинної системи. Гостра ревматична лихоманка. Уроджені вади серця. Анатомо – фізіологічні особливості сечовивідної ситеми. Пієлонефрит. Гломерулонефрит. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

3 Анатомо – фізіологічні особливості органів кровотворення. Механізми системи, що згортає кров. Захворювання, що характеризуються підвищеною кровоточивістю (гемофілія, тромбоцитопенія). Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

 

 В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЯ» (1модуль)

для СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДонНМУ

В VІІ СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

п/п

Тема

Місце проведення
1. Особливості адаптації недоношених новонароджених. ДТМО
2. Організація виходжування та годування недоношених дітей. ДТМО
3. Синдром дихальних розладів у новонароджених.

Асфіксія та гіпоксія новонароджених. новонароджених.

ДТМО
4. Пологова травма. ДТМО
5. Гемолітична хвороби новонароджених. Кон’югаційні жовтяниці новонароджених. ДТМО
6. Бактеріальні та TORCH-інфекції у новонароджених. ДТМО
7. Геморагічна хвороби новонароджених. ДТМО
8. Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей. ДТМО

 Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 5,4 академічних годин.

 Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1255(перерва 1000  – 1020).

 В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                      І.Г. Самойленко

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЯ» (1 модуль) для СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДонНМУ

В VІІІ СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

п/п

Тема

Місце проведення
1 Білково-енергетична недостатність у дітей. ДТМО
2 Рахіт, спазмофілія, гіпервітаміноз „Д”. ДТМО
3 Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку. ДТМО
4 Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей. ДТМО
5 Вроджені вади та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей. ДТМО
6 Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів та у дітей. Гострі бронхіти у дітей. ДТМО
7 Бронхіальна астма  у дітей. ДТМО
8 Пневмонії у дітей. Курація хворих та написання історії хвороби ДТМО
9 Підсумковий модульний контроль ДТМО

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                    І.Г. Самойленко

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ З ПРЕДМЕТУ: «Педіатрія (1 модуль) для СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДонНМУ В VІІІ СЕМЕСТРІ  

2015-2016 навчального року

 

з/п

Тема Кількість

годин

1 Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених. 2
2 Синдром дихальних розладів у новонароджених. Асфіксія та гіпоксія новонароджених. новонароджених. Пологова травма. 2
3 Гемолітична хвороби новонароджених. Кон’югаційні

жовтяниці новонароджених. Геморагічна хвороби новонароджених.

2
4 Бактеріальні та TORCH-інфекції у новонароджених. 2
5 Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей. 2
6 Рахіт, спазмофілія, гіпервітаміноз „Д”. 2
7 Білково-енергетична недостатність у дітей. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку. 2
8 Вроджені вади та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей. Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів у дітей. 2
9 Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів та у дітей.. 2
10 Гострі бронхіти у дітей. Пневмонії у дітей. Бронхіальна астма. 2

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                            І.Г. Самойленко

 

Для студентів 4 курсу стоматологічного факультету

Модуль 1. Найбільш поширені соматичні захворювання дитячого віку

 1. Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості.
 2. Новонароджена дитина. Догляд за новонародженим. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості.
 3. Закономірності фізичного та психомоторного розвитку дітей в різні вікові періоди.
 4. Переваги природного вигодовування немовлят. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері.
 5. Змішане і штучне вигодовування. Правила та техніка. Молочні суміші для вигодовування.
 6. Семіотика гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.
 7. Визначення ступеню та типу ексикозу. Дієтотерапія, оральна регідратація, принципи інфузійної терапії у дітей з гострими кишковими інфекціями.
 8. Хронічні розлади харчування у дітей раннього віку. Профілактика дистрофій у дітей. Взаємозв’язок розвитку дистрофії та стоматологічної патології у дітей.
 9. Клініко-лабораторна характеристика рахіту в залежності від перебігу та ступеня тяжкості хвороби. Профілактика рахіту. Взаємозв’язок розвитку рахіту та стоматологічної патології у дітей.
 10. Патогенез та клінічні прояви рахітогенної тетанії (спазмофілії).
 11. Особливості клінічного перебігу гострих респіраторних інфекцій у дітей. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей. Діагностика, диференційний діагноз.
 12. Бронхіти у дітей, особливості клініки, діагностики.
 13. Пневмонії у дітей. Класифікація, особливості клініки, діагностики.
 14. Етіотропна терапія захворювань органів дихання у дітей: принципи противірусної та антибактеріальної терапії.
 15. Етіопатогенетичні та клінічні особливості функціональних розладів травлення у дітей, хронічного гастриту, гастродуоденіту та виразкової хвороби у дітей.
 16. Хронічний гепатит у дітей. Класифікація, діагностика. Принципи лікування та профілактики хронічного гепатиту у дітей.
 17. Принципи лікування і профілактики функціональних та хронічних захворювань шлунку і 12-палої кишки у дітей.
 18. Етіопатогенетичні та клінічні особливості пієлонефриту у дітей. Принципи лікування і профілактики.
 19. Гломерулонефрит у дітей. Етіопатогенез, клініка, лікування та профілактика.
 20. Взаємозв’язок захворювання нирок та стоматологічної патології у дітей. Роль лікаря-стоматолога в профілактиці захворювань нирок у дітей.
 21. Вроджені вади серця у дітей, класифікація. Взаємозв’язок формування формування вроджених вад зубо-щелепної системи та вроджених вад серця. Особливості тактики стоматологічної допомоги дітям з вродженими вадами серця.
 22. Гостра ревматична лихоманка. Класифікація, клінічні прояви.
 23. Міокардит (неревматичний кардит), інфекційний ендокардит у дітей.
 24. Принципи профілактики та лікування ревматизму, неревматичних кардитів у дітей, роль в її проведенні лікаря-стоматолога.
 25. Гостра серцево-судинна недостатність у дітей. Клінічні особливості запаморочення, колапсу, шоку, ліво- та правошлуночкової недостатності.
 26. Гемофілія у дітей. Клінічні прояви дефіциту факторів згортання крові. Діагноз, диференційний діагноз гемофілії. Принципи лікування. Антигемофільні препарати. Замісна терапія.
 27. Тромбоцитопатії та тромбоцитопенії у дітей. Етіопатогенез. Клінічні особливості. Диференційний діагноз. Принципи лікування.
 28. Етіопатогенетичні та клінічні особливості геморагічного васкуліту у дітей. Діагностика, принципи лікування, профілактики.
 29. Особливості тактики стоматологічної допомоги при підвищеній кровоточивості у дітей. Невідкладна допомога при кровотечах у дітей.
 30. Інфекційні захворювання у дітей. Принципи профілактики. Календар профілактичних щеплень.
 31. Кір у дітей. Етіологія, патогенез, епідеміологія. Клініка, діагностика, диференційний діагноз. Ранні симптоми кору. Принципи лікування кору. Профілактика. Протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції.
 32. Краснуха у дітей. Етіологія, епідеміологія, клінічні прояви. Диференційний діагноз. Лікування, профілактика.
 33. Вітряна віспа у дітей. Етіопатогенез, епідеміологія. Клініка, диференційний діагноз. Лікування, профілактика.
 34. Скарлатина у дітей. Етіопатогенез, епідеміологія. Клініка, діагностика, диференційний діагноз. Ускладнення скарлатини. Принципи лікування, профілактики.
 35. Паротитна інфекція у дітей. Етіопатогенез. Епідеміологія. Класифікація. Клініка, диференційний діагноз. Принципи лікування, профілактики
 36. Кашлюк у дітей. Етіопатогенез. Епідеміологія. Клініка, діагностика. Принципи лікування, профілактики.
 37. Дифтерія у дітей. Особливості епідеміології та захворюваності в сучасних умовах. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Ускладнення дифтерії. Принципи лікування, профілактики.
 38. Вірусний гепатит у дітей. Діагностика. Принципи лікування, тактика стоматолога.
 39. Дифтерія у дітей. Особливості епідеміології та захворюваності в сучасних умовах. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Ускладнення дифтерії. Принципи лікування, профілактики.
 40. ВІЛ-інфекція у дітей. Етіопатогенез. Епідеміологія. Клініка, діагностика. Принципи профілактики та лікування.

вміти оцінювати:

І. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень:

 1. Загальноклінічний аналіз крові
 2. Загальноклінічний аналіз сечі
 3. Аналіз сечі за Зимницьким
 4. Аналіз сечі за Нечипоренком
 5. Аналіз сечі на діастазу
 6. Загальний аналіз калу
 7. Білок крові та його фракції, гостро фазові показники
 8. Глюкоза крові
 9. Електроліти крові
 10. Ліпідний профіль крові
 11. Лужна фосфатаза крові
 12. Трансамінази крові
 13. Креатинін, сечовина крові
 14. Загальний білірубін крові та його фракції,  аналізувати криву Полачека
 15. Коагулограма
 16. Аналіз плевральної рідини
 17. Аналіз синовіальної рідини
 18. Загальний аналіз харкотиння
 19. Загальний імунологічний профіль крові
 20. Серологічні реакції при автоімунних захворюваннях
 21. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень
 22. Променеве дослідження ЦНС, органів грудної та черевної порожнини, сечової системи.
 23. Дослідження функції зовнішнього дихання
 24. Електрокардіографія
 25. Ендоскопічне дослідження бронхів
 26. Ендоскопічне дослідження травного тракту
 27. Ехокардіографія
 28. Променеве дослідження кісток та суглобів
 29. Променеве дослідження ЦНС
 30. Туберкулінодіагностика
 31. Фракційне дослідження шлункового соку, жовчі та рН-метрія шлунку
 32. Загальний аналіз ліквору
 33. Копрограма
 34. Серологічні реакції при інфекційних захворюваннях
 35. Бактеріологічне дослідження біологічних рідин та виділень
 36. Імунологічні маркери інфекційних захворювань

Перелік питань до підсумкового модульного контролю для студентів 5 курсу (медичний факультет)

МОДУЛЮ 1. НЕОНАТОЛОГІЯ. ЗАХВОРЮВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ.

 1. Визначення поняття «недоношеність». Класифікація недоношених дітей за показником «маса тіла при народженні» та співвідношенням фізичного розвитку та гестаційного віку.
 2. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Особливості адаптації дітей зі ЗВУР та принципи виходжування.
 3. Оцінка морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених дітей (за шкалою Балард).
 4. Особливості терморегуляції недоношених дітей, методи профілактики гіпотермії.
 5. Профілактика та лікування гіпоглікемії у недоношених дітей.
 6. Механізми розвитку гіпербілірубінемії недоношених, можливі наслідки. Тактика ведення.
 7. Невідкладна допомога при апное у недоношених дітей. Показання до застосування штучної вентиляції легень. Ускладнення тривалої ШВЛ: бронхолегенева дисплазія, ретинопатія недоношених дітей.
 8. Етапи виходжування недоношених дітей. Принципи транспортування. Критерії виписки зі стаціонару.
 9. Особливості диспансерного спостереження за недоношеними дiтьми в полiклiнiцi. Профілактика анемії, лактазної недостатності, дисбактеріозу, рахіту.
 10. Принципи вигодовування недоношених новонароджених. Вибір засобу годування в залежності від гестаційного віку та стану дитини. Рекомендовані об’єми ентерального харчування.
 11. Етіологічні, клінічні та лабораторні критерії діагнозу «асфіксії новонародженого».
 12. Сучасні уявлення про патогенез асфіксії. Компенсаторні механізми організму плода у відповідь на гіпоксію.
 13. Критерії ступеню важкості асфіксії в залежності від оцінки за шкалою Апгар, показників рН та ознак дисфункції органів та систем.
 14. Алгоритм надання невідкладної допомоги дитині у стані асфіксії при народженні в залежності від наявності або відсутності ознак меконіальної аспірації.
 15. Визначення терміну «пологова травма» та чинникі її розвитку.
 16. Пологові травми м’яких тканин. Адипонекроз. Пошкодження грудинно-ключично-соскоподібного м’язу. Диференціальний діагноз пологової пухлини та кефалогематоми.
 17. Пологова травма спинного мозку та плечового сплетення. Парези і паралічи Дюшена-Ерба, Дежерін-Клюмпке.
 18. Диференціальнана діагностика внутришньочерепних крововиливів гіпоксичного та травматичного ґенезу у новонароджених.
 19. Поняття про сурфактантну систему легень. Чинники розвитку СДР у новонароджених. Механізм розвитку гіалінових мембран. Методи антенатальної профілактики.
 20. Оцiнка ступеня тяжкостi дихальної недостатностi при синдромi дихальних розладiв за допомогою шкали Сiльвермана та Довнеса.
 21. Методи антенатального прогнозування та постнатальної діагностики СДР. Рентгенологічні ознаки СДР.
 22. Принципи лікування СДР у новонароджених. Респіраторна підтримка. Сурфактантзамісна терапія.
 23. Класифікація пневмоній новонароджених в залежності від шляху та терміну інфікування. Етіологїя.
 24. Фактори ризику розвитку пневмоній у новонароджених. Патогенез.
 25. Особливості перебігу пневмоній у новонароджених в залежності від шляху інфікування та етіології.
 26. Принципи діагностики та лікування пневмоній у новонароджених. Особливості етіотропної терапії.
 27. Еритроцитарні антигенні системи крові людини. Етіологія, патогенез ГХН.
 28. Класифікація ГХН. Клінічно-лабораторні критерії анемічної, жовтяничної та набрякової форм ГХН.
 29. Критерії ступеню важкості ГХН. Стадії перебігу білірубінової енцефалопатії.
 30. Методи антенатальної діагностики та профілактики гемолітичної хвороби плода.
 31. Показання до проведення операції замінного переливання крові. Техніка операції та її можливі ускладнення.
 32. Методи консервативної терапії ГХН. Механізм дії фототерапії.
 33. Особливості системи гемостазу у новонароджених. Чинники розвитку геморагічної хвороби. Клінічні особливості ранньої, класичної та пізньої форм геморагічної хвороби.
 34. Диференційна діагностика геморагічної хвороби та синдрому «заковтнутої крові». Невідкладна допомога при шлунково-кишкової кровотечі. Лікування та профілактика геморагічної хвороби.
 35. Визначення терміну «ТОRСН – інфекції». Фактори ризику розвитку ВУІ.
 36. Характер ураженні при ВУІ в залежності від терміну та шляху інфікування плода.
 37. Методи ранньої діагностики та профілактики ВУІ.
 38. Клінічні прояви ВУІ в залежності від етіології (вроджений токсоплазмоз, краснуха, неонатальна герпетична та цитомегаловірусна інфекція).
 39. Принципи лікування ВУІ. Етіотропна та імунотерапія.
 40. Омфалiт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика. Профiлактика та лiкування.
 41. Везикулопустульоз, пухирчатка новонародженого, ексфолiативний дерматит Ріттера. Етiологiя, клiнiка, лiкування. Профілактика.
 42. Визначення терміну «неонатальний сепсис». Чинники розвитку.
 43. Класифікація та етіологія неонатального сепсису.
 44. Клінічно-лабораторні критерії неонатального сепсису.
 45. Принципи лікування та профілактики неонатального сепсису.
 46. Функціональна диспепсія у дітей раннього віку: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика.
 47. Синдром циклічної блювоти: визначення, класифікація (за Римськими критеріями ІІІ), етіологія, патогенез, клініка та діагностика, лікування, профілактика.
 48. Кольки та функціональний закріп у дітей раннього віку: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.
 49. Рахіт. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування. Профілактика рахіту.
 50. Гіпервітаміноз «Д». Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика, лікування, невідкладна допомога при гострому гіпервітамінозі «Д», прогноз.
 51. Білково-енергетична недостатності у дітей. Визначення, класифікація, клініка, лікування, профілактика, прогноз.
 52. Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів (гострий назофарингіт, гострий фарингіт, гострий ларінгофарингіт, гострий трахеїт) у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.
 53. Гострий обструктивний ларингіт (круп) у дітей. Етіологія, патогенез, клініка та невідкладна допомога.
 54. Терапевтичні заходи при лихоманці та судомах у дітей, хворих на ГРВІ.
 55. Гострий бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.
 56. Гострий обструктивний бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.
 57. Гострий бронхіоліту у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.
 58. Рецидивуючий бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.
 59. Пневмонії у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика пневмоній у дітей. Прогноз.
 60. Гостра дихальна недостатність у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога.
 61. Вроджені вади та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика. Прогноз.
 62. Атопічний дерматит у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика, прогноз. Атопічний марш.
 63. Алергічний риніт у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика, прогноз.
 64. Кропив’янка у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.
 65. Бронхіальна астма у дітей. Визначення. Фактори ризику та патофізіологічні механізми розвитку бронхіальної астми. Класифікація, клініка, діагностика, лікування та профілактика бронхіальної астми у дітей, прогноз.
 66. Астматичний статус у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога.
 67. Найбільш поширені ВВС у дітей. Етіологія, класифікація вад серця, гемодинаміка при найбільш поширених ВВС у дітей (дефекті МШП, дефекті МПП, тетраді Фалло, коарктації аорти, стенозі легеневої артерії, аортальному стенозі, транспозиції артеріальних судин та ВАП).
 68. Діагностика найбільш поширених ВВС у дітей. Тактика лікаря та прогноз при найбільш поширених ВВС у дітей. Консервативне лікування. Показання до кардіохірургічного лікування.
 69. Діагностика та лікування серцевої недостатності у дітей з ВВС. Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту.

Перелік практичних навичок

 1. Збір анамнезу хвороби і життя.
 2. Оцінка загального стану дитини.
 3. Об’єктивне обстеження хворої дитини.
 4. Формулювання попереднього діагнозу.
 5. Призначення додаткових обстежень.
 6. Диференціальна діагностика.
 7. Призначення курсу лікування.
 8. Заходи первинної і вторинної профілактики.
 9. Диспансеризація хворого.