Студенту 4 курсу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЯ» (1модуль)

для СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДНМУ

В VІІ СЕМЕСТРІ  2017-2018 навчального року

п/п

Тема

Місце проведення
1. Особливості адаптації недоношених новонароджених. ДТМО
2. Організація виходжування та годування недоношених дітей. ДТМО
3. Синдром дихальних розладів у новонароджених.

Асфіксія та гіпоксія новонароджених. новонароджених.

ДТМО
4. Пологова травма. ДТМО
5. Гемолітична хвороби новонароджених. Кон’югаційні жовтяниці новонароджених. ДТМО
6. Бактеріальні та TORCH-інфекції у новонароджених. ДТМО
7. Геморагічна хвороби новонароджених. ДТМО
8. Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей. ДТМО

 

 

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 5,38 академічних годин.

 

Практичні заняття починаються о 800, закінчуються о 1225(перерва 1000  – 1020).

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                      І.Г. Самойленко

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЯ» (1 модуль) для СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДНМУ

В VІІІ СЕМЕСТРІ  2017-2018 навчального року

п/п

Тема

Місце проведення
1 Білково-енергетична недостатність у дітей. ДТМО
2 Рахіт, спазмофілія, гіпервітаміноз„ Д”. ДТМО
3 Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку. ДТМО
4 Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей. ДТМО
5 Вроджені вади та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей. ДТМО
6 Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів та у дітей. Гострі бронхіти у дітей. ДТМО
7 Бронхіальна астма  у дітей. ДТМО
8 Пневмонії у дітей. Курація хворих та написання історії хвороби ДТМО
9 Підсумковий модульний контроль ДТМО

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

 В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                    І.Г. Самойленко

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ З ПРЕДМЕТУ: «Педіатрія (1 модуль) для СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДНМУ В VІІІ СЕМЕСТРІ  

2017-2018 навчального року

з/п

Тема Кількість

годин

1 Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених. 2
2 Синдром дихальних розладів у новонароджених. Асфіксія та гіпоксія новонароджених. новонароджених. Пологова травма. 2
3 Гемолітична хвороби новонароджених. Кон’югаційні

жовтяниці новонароджених. Геморагічна хвороби новонароджених.

2
4 Бактеріальні та TORCH-інфекції у новонароджених. 2
5 Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей. 2
6 Рахіт, спазмофілія, гіпервітаміноз „Д”. 2
7 Білково-енергетична недостатність у дітей. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку. 2
8 Вроджені вади та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей. Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів у дітей. 2
9 Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів та у дітей.. 2
10 Гострі бронхіти у дітей. Пневмонії у дітей. Бронхіальна астма. 2

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                            І.Г. Самойленко