Студенту 2 курсу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

 

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ»

для СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДонНМУ

В ІV СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

Тема практичних занять Місце проведен
1

 

Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів. Особливості організації їх роботи. Прийом хворих до дитячої лікарні. Огляд на коросту та педікульоз. Санітарна обробка і транспортування хворих. Етика та деонтологія медичних працівників під час догляду за дітьми.

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у лікарні. Приготування дезінфікуючих розчинів та санітарна обробка приміщень. Особиста гігієна персоналу та пацієнтів. Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими пацієнтами.

ДТМО

 

2 Особливості догляду за новонародженими дітьми та дітьми першого року життя. Вигодовування немовлят. Туалет дитини, особливості гігієни дівчаток. Гігієнічні та лікувальні ванни. Техніка їх виконання у тяжко хворих. Профілактика пролежнів. Переміна натільної та постільної білизни хворих дітей.

Антропометрія. Вимірювання те реєстрація температури тіла. Гіпертермічний синдром. Догляд за дітьми з високою температурою тіла.

ДТМО

 

3 Догляд за дітьми з захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи. Дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску. Руховий режим дітей у відділенні. Догляд за дітьми під час кашлю, задишки, болю в серці, непритомності,  зупинці серця та дихання. ДТМО

 

4

 

Догляд за дітьми із захворюваннями органів травлення та сечової системи. Допомога дітям під час блювоти, печії, метеоризму, запору, поносу, нирковій коліці. Очисна, сифонна, лікарська клізма, постановка газовідвідної трубки, промивання шлунку.

Облік і правила зберігання ліків. Методи та техніка перорального і парентерального введення лікарських засобів (закапування крапель у вуха,  нос, очі, ін’єкціі). Методика подавання зволоженого кисню дітям.

ДТМО

 

 

5 Накладення зігрівального компресу, грілки, гірчичників, медичних банок. Взяття мазків зі слизової оболонки носу та мигдаликів. Взяття сечі для загального аналізу, аналізів за Каковським-Адісом, Нечипоренком, Зимницьким. Підготовка дитини до рентгенологічного та ультразвукового дослідження.

Догляд за дітьми з носовою, легеневою, шлунковою, кишковою та зовнішньою кровотечею. Догляд за дітьми з захворюваннями системи крові (гемофілія, лейкоз та ін).

ДТМО

 

 

    

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 2 академічні години.

 

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1005 (перерва 915 – 920).

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 

Перелік питань до підсумкового модульного контролю

Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах   педіатричного  стаціонару.

 1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку приліжкових тубочок та підвиконь у палаті.
 2. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе прибирання маніпуляційної.
 3. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку медичного приладдя бля багаторазового використання (банок, термометра, кінцівників клізми, підкладного судна).
 4. Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії хвороби.
 5. Провести розпитування хворого та виділити основні скарги.
 6. Провести вимірювання температури у хворого (хворої дитини) та оформити температурний лист.
 7. Провести огляд хворого (хворої дитини) на наявність корости та педікульозу.
 8. Провести вимірювання росту пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу тіла та розрахувати індекс маси тіла.
 9. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворого та провести її дезінфекцію після користування.
 10. Продемонструвати методику транспортування хворого на ношах (каталці) та перекладання його на ліжко.
 11. Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та надання відповідних положень хворому при нападі ядухи та при колапсі.
 12. Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зробити висновок про основні його властивості.
 13. Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про його відповідність нормі.
 14. Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його відповідність нормі.
 15. Провести дослідження дихання у показового хворого, зробити висновок про основні його властивості.
 16. На бланку температурного листа відмітити запропоновані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.
 17. Провести переміну натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на ліжковому режимі.
 18. Розкласти на демонстраційному столі запропоновані лікарські засоби по групах за способом введення, назвати основні способи введення препаратів.
 19. Продемонструвати на муляжі методику закапування крапель у вуха, ніс, очі.
 20. Продемонструвати методику підготовки гумової грілки та пухиря з льодом і користування ними.
 21. Продемонструвати методику застосування гірчичників.
 22. Продемонструвати методику годування хворого, прикутого до ліжка.
 23. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, продемонструвати методику її застосування на муляжі.
 24. Продемонструвати на муляжі методику користування підкладним судном та сечоприймачем у хворих чоловічої та жіночої статі.
 25. Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати відповідні вказівки хворому.
 26. Підготувати необхідні засоби та провести гігієну порожнини рота, носа та вушей важкохворому.
 27. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.
 28. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі.
 29. На фантомі продемонструвати підготовку до операції шкіри хворого та санацію ротової порожнини, відібравши для цього необхідні засоби.
 30. Провести розпитування хворої дитини та заповнити титульну сторінку історії хвороби.
 31. Провести обробку предметів догляду за дитиною після використання.
 32. Оглянути дитину на наявність корости та педікульозу
 33. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати уміння приготування молочної суміші.
 34. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику годування дитини першого року життя за допомогою пляшечці.
 35. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику підмивання дитини залежно від статі та проведення гігієнічної ванни.
 36. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику туалету очей, вух, порожнини рота дитині першого року життя.
 37. Провести переміну натільної та постільної білизни дитині, що знаходиться на ліжковому режимі.
 38. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, дитини різного віку, продемонструвати методику її застосування на муляжі.
 39. Продемонструвати можливі методики вимірювання температури у дитини та вміння записати результати у температурний листок.
 40. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику закрапування крапель у вуха та ніс дитині.
 41. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику сповивання новонародженої дитини.
 42. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів голови та грудної клітини) дитині певного віку.

 

Найменування маніпуляцій і процедур

 1. Санітрано-гігієнічне прибирання приміщень
 2. Приготування та застосування дезінфікуючих розчинів
 3. Санітарна обробка хворих
 4. Застосування гігієнічної ванни
 5. Транспортування хворого у відділення
 6. Проведення антропометричних досліджень
 7. Огляд хворих на наявність корости та педікульозу
 8. Проведення розпитування хворих
 9. Дослідження пульсу на руках
 10. Дослідження пульсу на ногах
 11. Вимірювання артеріального тиску
 12. Визначення характеристик дихання
 13. Вимірювання температури тіла
 14. Заповнення температурних листків
 15. Розкладання та роздавання ліків хворим
 16. Закапування крапель у вуха, ніс, очі
 17. Застосування гірчичників, банок, компресів
 18. Застосування грілки, пухиря з льодом
 19. Застосування клізм
 20. Користування підкладним судном, сечоприймачем
 21. Годування хворих, що знаходяться на ліжковому
 22. Туалет шкіри, догляд за нігтями, волоссям
 23. Туалет порожнини рота, очей, носа
 24. Профілактика пролежнів
 25. Підготовка посуду для взяття аналізів
 26. Участь у проведенні реанімаційних заходів
 27. Підготовка інструментарію до стерилізації
 28. Передопераційна підготовка шкіри та слизових
 29. Підготовка засобів для перев’язки та гігієни після операцій­ної рани
 30. Годування дітей першого року життя
 31. Підмивання дітей різної статі

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології,
  К., 1998.-384 с.
 2. Мурашко В.В. и др. Общий уход за больными. М :Медицина,1988.-252с.
 3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За
  ред. Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. — Запоріжжя, 1996.
 4. В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай. Ваша дитина(догляд та виховання). — Київ 2004.-298 с.
 5. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. — Київ 2002. Знання
  України. Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г.
 6. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

Додаткова література:

 1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основи общего ухода за больньїми. —
  М.: Медицина, 1999.
 2. Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. — М.: МЕДпресс-
  информ, 2002.
 3. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими/ За заг. ред. А.В.Епішина.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.-768с.
 • Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за
  хворими, К., 1993.-304 с.
 • П.М. Гудзенко. Раціональне харчування дітей. /Здоров’я.-Київ.-1974.
  П.Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная зтика и деонтология. — К: Здоров’я, 1994.