Студенту 6 курсу (педіатричний факультет)

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПЕДІАТРІЇ»

для СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ ПЕДІАТРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДНМУ

в XI-XII семестрі  2017-2018 навчального року

Тема Кільк. годин
1 Залізодефіцитна  анемія у дітей. Мегалобластні анемії ДТМО
2 Гостра та хронічна посгеморагічна анемія ДТМО
3 Вроджені гіпопластичні анемії. Набуті гіпо- та апластичні анемії ДТМО
4 Спадковий мікросфероцитоз. Спадкові гемоглобінопатії. ДТМО
5 Дитячі гістіоцитози. ДТМО
6 Ідиопатична тромбоцитопенічна пурпура ДТМО
7 Гемофілія. ДТМО
8 Лейкози у дітей ДТМО
9 Лімфоми у дітей. ДТМО
10 Геморагічний васкуліт ДТМО
11 Хвороба Віллебранда ДТМО
12 Синдром  диссиминированного внутрішньосудинного згортання ДТМО
13 Цукровий діабет ДТМО
14 Ожиріння ДТМО
15 Дифузний токсичний зоб. Аутоімунний тироідит. Гіпотиреоз. Простий, ендемічний зоб ДТМО
16 Хвороби гіпоталамо-гіпофізарной системи (гіпопітуітаризм, гіпофізарний нанізм, нецукровий діабет) ДТМО
17 Хвороби надниркових залоз (гостра та хронічна недостатність) ДТМО
18 Хвороби пара щитовидних залоз ДТМО
19 Захворювання статевих залоз (передчасне статеве дозрівання, гіпогонадизм, затримка статевого розвитка) ДТМО
20 Комбіновані імунодифіцитні стани ДТМО
21 Переважно Т-клітинни дефекти ДТМО
22 Імунодефіцитні стани з переважним дефектом антитіл ДТМО
23 Кількісні та якісні дефекти фагоцитів. Дефекти комплемента ДТМО
24 Синдром набутого імунодефіциту (СНІД), ВІЛ-інфекція у дітей ДТМО
25 Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості. ДТМО
26 Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі ДТМО
27 Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій та судинній недостатності у дітей. ДТМО
28 Надання невідкладної допомоги при  пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс – синдромі ДТМО
29 Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії. ДТМО
30 Невідкладна допомога при гострій затримці сечі. ДТМО
31 Надання невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності у дітей. ДТМО
32 Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі. ДТМО
33 Надання невідкладної допомоги при асфіксії (у тому числі церебральна ішемія новонароджених) ДТМО
34 Надання невідкладної допомоги при гострій наднирковій недостатністі ДТМО
35 Надання невідкладної допомоги  при судомному синдромі, гіпертермії, гострому отруєнні, ексикозі, набряку мозку ДТМО
36 Надання невідкладної допомоги  при зовнішні кровотечі та синдромі  гострої крововтрати ДТМО
37 Надання невідкладної допомоги  при набряку гортані, набряку Квінке та анафілактичному шоці ДТМО
38 Надання невідкладної допомоги  при невідкладних станах при цукровому діабеті ДТМО
39 Принципи розрахування та складання добового раціону дітей раннього віку ДТМО
40 Природне вигодовування дітей першого року життя ДТМО
41 Штучне вигодовування дітей першого року життя ДТМО
42 Змішане вигодовування дітей першого року життя ДТМО
43 Харчування дітей старше одного року ДТМО
44 Вигодовування недоношених новонароджених та з білково-енергетичною недостатністю ДТМО
45 Харчування дітей з соматичною патологією ДТМО
46 Організація роботи лікаря-педіатра в поліклініці. Види роботи. ДТМО
47 Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці. Оцінка стану немовлят із жовтяницею та низькою вагою на етапі первинної медичної допомоги. ДТМО
48 Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Оцінка стану дитини з лихоманкою, кашлем, болем у горлі на етапі надання первинної медичної допомоги. Оцінка стану дитини з болем у вусі на етапі надання первинної медичної допомоги. ДТМО
49 Імунопрофілактика інфекційних захворювань. Календар щеплень. ДТМО
50 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією органів дихання та алергічних захворювань ДТМО
51 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією травної системи. ДТМО
52 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією сечової системи ДТМО
53 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією кістково-м’язової та системи кровообігу ДТМО
54 Організація медичного спостереження дітей та підлітків з патологією ендокринної  та кровотворної систем. ДТМО
55 Організація невідкладної допомоги дітям в амбулаторних умовах. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. Оцінка стану дитини із судомами, розладами дихання на етапі надання первинної медичної допомоги. Курація хворих та написання історії хвороби ДТМО
56 Підсумковий модульний контроль ДТМО

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 6,2 академічних годин.

Практичні заняття починаються о 800, закінчуються о 1305 (перерва 1000 – 1025).

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ»

для СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ ПЕДІАТРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ДНМУ                  в XI-XII семестрі  2017-2018навчального року

 

Тема практичних занять Місце проведен
1 Менінгококова інфекція. Інфекційно-токсичний шок при менінгококцемії. Діагностика. Невідкладна допомога. ДТМО

 

2 Невідкладні стани при інфекційних захворюваннях нервової системи у дітей. Діагностика, невідкладна допомога. ДТМО
3 Поліомієліт. Диференційна діагностика енцефалітів, поліомієліту та поліомієлітоподібних захворювань у дітей. ДТМО
4 Ентеровірусна інфекція. ДТМО
5 Грип, парагрип. ДТМО
6 Диференційна діагностика ГРВІ у дітей. Невідкладна допомога при гіпертермічному та судомному синдромі ДТМО
7 Організація стаціонару на дому хворим з ГРВІ. ДТМО
8 Аденовірусна, респіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекція. ДТМО
9 ВІЛ / СНІД (пневмоцистна, кандидозна, криптококозна інфекція).Диференційна діагностика ВІЛ- інфекції у дітей. ДТМО
10 TORCH — інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна, герпетична інфекція) ДТМО
11 Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей. Работа кабінета інфекційних захворювань ДТМО
12 Работа кабінета інфекційних захворювань ДТМО

 

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 7,5 академічних годин.

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1420 (перерва 1100 – 1140).

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко